tusiak

566 tekstów – auto­rem jest tu­siak.

* * *

nie obiecuj tyle,
nie mów słod­kich słów,
daj od­czuć przez chwilę,
że to wszys­tko ma sens,

ule­ciały już motyle,
znikła zieleń drzew,
już nie zwle­kaj tyle,
na os­tatnią chwilę
zos­taw tyl­ko śmierć 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 października 2016, 22:52

ku­piłam dziś dy­wan łudząc się, że po­lecę nim choć na chwilę do krainy szczęśli­wości... taszczyłam go w deszczu, niech og­rze­je cho­ciaż podłogę mej samotni... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 października 2016, 17:43

jak długo można tkwić w za­wie­sze­niu bez możli­wości rozłożenia skrzy­deł bądź dot­knięcia ziemi? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 września 2016, 00:50

marze­nia są po to żeby coś mieć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 września 2016, 14:30

w szko­le życia nie ma wakacji 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 września 2016, 18:52

wy­mażę wszys­tko os­tatni raz i... już nie marzę 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 czerwca 2016, 21:51

każda beczka miodu mu­si mieć swoją łyżkę dzieg­ciu, inaczej byłoby za słodko 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2016, 23:50

życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2016, 15:26

na­wet twar­da sko­rupa nie pow­strzy­ma, gdy z ja­ja wyk­lu­wa się wolność 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 maja 2016, 14:26

dmuchaw­ce, la­taw­ce, wiatr...
lecz jeszcze nie po­ra, już nie czas 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2016, 18:02

tusiak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tusiak

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 października 2016, 23:34Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st nie obiecuj ty­le, nie mów [...]

24 września 2016, 16:34wdech sko­men­to­wał tek­st marzenia są po to [...]

1 września 2016, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st w szko­le życia nie [...]

1 września 2016, 18:55M44G sko­men­to­wał tek­st w szko­le życia nie [...]

22 czerwca 2016, 21:55Cris sko­men­to­wał tek­st wymażę wszys­tko os­tatni raz [...]

22 czerwca 2016, 15:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st wymażę wszys­tko os­tatni raz [...]

21 czerwca 2016, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st wymażę wszys­tko os­tatni raz [...]

21 czerwca 2016, 22:45CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wymażę wszys­tko os­tatni raz [...]

18 czerwca 2016, 21:34danioł sko­men­to­wał tek­st życie bez ce­lu może [...]

18 czerwca 2016, 20:02Cris sko­men­to­wał tek­st życie bez ce­lu może [...]